اخبار > کارگاه ۳روزه برنامه ادغام مراقبت و پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر در نظام شبکه


  چاپ        ارسال به دوست

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان اشنویه

کارگاه ۳روزه برنامه ادغام مراقبت و پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر در نظام شبکه

 

در طی سالیان گذشته بیماریهای واگیر علت عمده مرگها و ناتوانی ها بوده اما با تلاش چشمگیر کارکنان عرصه بهداشت و درمان و با انجام واکسیناسیون بر علیه برخی بیماریها ، بهسازی محیط ، بهبود آب آشامیدنی و ... بروز اینگونه بیماریها کاهش یافته است ، که این حرکت گسترده از یک سو و از سوی دیگر گسترش زندگی شهرنشینی و تغییر شیوه زندگی مردم سبب تغییر الگوی بروز و گذر اپیدمیولوژیک بیماریها شده است که بتدریج بروز بیماریهای غیرواگیر افزایش یافته و به طبع آن عوارض و ناتوانی ها و مرگهای ناشی از اینگونه بیماریها در سالهای اخیر رو به افزایش نهاده است.

چنانچه آمار و اطلاعات بدست آمده از پژوهشهای اخیر و همچنین ثبت علتی مرگ و میر موید این چنین تغییری است. این مسائل لزوم بازنگری و اولویت دهی برنامه های غیرواگیر را مطرح می سازد، که بر مسئولین امر سلامت است که با استفاده از شیوه های جدید ، راهکارها و برنامه های متناسب با شرایط جامعه و جلب مشارکت های مردم و سایر سازمانهای درگیر در امر سلامت از موقعیتهای موجود کمال استفاده را نموده و در جهت ارتقای سلامت جامعه و افزایش امید به زندگی قدمهای موثری بردارند.

در همین راستا کارگاه ۳روزه برنامه ادغام مراقبت و پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر در نظام شبکه برگزار شد. در این کارگاه که با حضور کلیه همکاران محیطی در سالن شبکه بهداشت و درمان اشنویه برگزار گردید ضمن تبیین اهمیت این موضوع برای کارشناسان و دست اندرکاران امر سلامت در شهرستان اهداف کلی ، اختصاصی و استراتژی های اجرای طرح به شرح زیر مورد بحث قرار گرفت.


هدف کلی: ادغام بیماریهای غیرواگیر در برنامه های پیشگیری و مبارزه با بیماریها

اهداف اختصاصی:

1) شناسایی افراد مبتلا به بیماریهای غیر واگیر مهم

2) مراقبت از بیماران مبتلا به بیماریهای غیر واگیر مهم

3) کاهش بروز بیماریهای غیر واگیر

4) کاهش عوارض بیماریهای غیر واگیر

5) کاهش میزان مرگ و میر ناشی از بیماریهای غیر واگیر

استراتژیها:

1- تعریف جمعیت مشخص برای هر پزشک و مرکز

2- ارائه الگوی بیماریابی و تکمیل آن متناسب با سن و جنس

3- تهیه و تدوین و ارائه الگوهای تشخیص و درمان و تکمیل آنها

4- تکمیل پزشکان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی

5- تکمیل مراکز بهداشتی درمانی برای تحت پوشش قرار دادن جمعیت از طریق ایجاد مراکز دولتی

6- تقویت برنامه های آموزش مداوم

7- معاینات دوره ای و بیماریابی بیماریهای غیرواگیر مهم

8- مراقبت و پیگیری بیماریهای غیر واگیر مهم

9- افزایش آگاهیهای مردم ( جمعیت تحت پوشش ) در خصوص بیماریهای غیر واگیر

10- افزایش آگاهیهای بیماران

11- افزایش آگاهیهای کارکنان بهداشتی

12-تعیین الگوی شیوع بیماریهای غیرواگیر

13- ارجاع علمی و اصولی بیماران نیازمند خدمات تخصصی

14- استفاده از پتانسیلهای موجود ( محیط و حرفه ، مدارس ، خانواده و مراجعین متفرقه )

15- برنامه ریزی تفضیلی مراکز

16- اصلاح فرمهای معاینه

17- پرداخت براساس ارزشیابی

18- توجیه نیروهای تازه استخدام

19- ایجاد احساس نیاز در مردم

20- افزایش دسترسی به آزمایشگاه

21-استفاده از بخش خصوصی و سایر ارگانها

22- بهبود تجهیزات معاینه


 

 


٠٨:٢٣ - 1395/08/26    /    شماره : ١١٨٣٦    /    تعداد نمایش : ١٩١خروج